Adres do korespondencji:

Prof. Krzysztof Loryś
Instytut Informatyki
Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław, Poland

e-mail:

fundacja@lukasiewicz.org.pl

Numery

KRS: 0000360772
NIP: 898-21-78-441
Regon: 021313910