Jan Łukasiewicz


Logik, matematyk, filozof, współtwórca szkoły lwowsko-warszawskiej, odkrywca logiki wielowartościowej i powszechnie stosowanego w informatyce zapisu beznawiasowego zwanego dziś “notacją polską” (zob. Wikipedia: Jan Łukasiewicz).

Nasze logo nawiązuję do do litery “Polish L”, jedynej polskiej litery w standardowym alfabecie LaTeXa (wprowadzonej właśnie dla uhonorowania Jana Łukasiewicza) oraz do logiki trójwartościowej (pierwszej nieklasycznej logiki, odkrytej przez Łukasiewicza).