Kolejny konkurs na stypendia (rok szkolny 2015/16)

Środa, 4 listopada 2015

Ogłaszamy kolejny konkurs na stypendia dla nauczycieli informatyki i matematyki, którzy przyczynili się do sukcesów uczniów w Olimpiadzie Informatycznej i innych zawodach informatycznych. Do uzyskania roczne stypendia na rok szkolny 2015/16 w wysokości 1000-2000 zł (miesięcznie brutto). Szczegóły konkursu w zakładce Stypendia. Termin składania wniosków do dnia 22 listopada 2015r..

Z powodu większej niż spodziewana ilości wniosków rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 grudnia.