Sprawozdania:

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Rachunek zysków i strat za rok 2013