Fundacja powstała w celu wsparcia i podjęcia prób zagospodarowania wielkiego sukcesu młodych polskich informatyków, którzy od lat zajmują czołowe miejsca na świecie w międzynarodowych zawodach informatycznych. W świetle tych sukcesów zupełnie realne wydaje się uczynienie z Polski światowej potęgi w dziedzinie edukacji informatycznej oraz przekucie sukcesu edukacyjnego w sukces ekonomiczny. Właśnie informatyka i informatyczne technologie mają szanse stać się polską specjalnością w globalnym świecie XXI wieku.

Fundacja została zarejestrowana w dniu 4 sierpnia 2010 roku. Pierwszym podjętym przez nas działaniem jest program stypendiów dla nauczycieli informatyki i matematyki w szkołach średnich,jako niezbędnego (a niedocenionego) czynnika edukacyjnego sukcesu. Kolejne działania mają na celu wykorzystanie metod e-learningowych, dla rozszerzenia najlepszych wzorców nauczania, a także organizowanie wykładów najwybitniejszych specjalistów ze świata i z Polski w dziedzinach związanych z przedsiębiorczością i działaniem na rynku usług informatycznych oraz z zastosowaniami informatyki w gospodarce.

Misja Fundacji

Kreowanie, prowadzenie i wspieranie konkretnych projektów nakierowanych na wykorzystywanie kapitału intelektualnego Polski dla dobra wspólnego i strategicznego rozwoju kraju.

Wartości

Zarząd

Rada Fundacji

prof. Krzysztof Diks (Dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego),
prof. Paweł Idziak (Kierownik Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
prof. Michał Kleiber (Prezes Polskiej Akademii Nauk),
prof. Tadeusz Luty (Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich),
prof. Mikołaj Jan Piskorski (Associate Profesor Harvard Business School),
prof. Krzysztof Rybiński (Rektor Uczelni Vistula).