Kapituła Stypendium

prof. Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski, Dyrektor Instytutu Informatyki),

prof. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej),

prof. Andrzej Kisielewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny, prezes Fundacji),

prof. Krzysztof Loryś (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki, kierownik Zakładu Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów).